Vrijwaringsclausule

Door het bezoek aan deze website en het gebruik van de aangeboden informatie verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website, noch kan de informatie beschouwd worden als juridisch advies. Advocatenkantoor R. Demets is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, of actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Advocatenkantoor R. Demets behoudt het recht de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen.

Advocatenkantoor R. Demets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites met verwijzing naar www.demetslex.be.

Alle geschillen betreffende de website of deze disclaimer vallen onder de Belgische wetgeving en zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.