Copyright

Advocatenkantoor R. Demets BVBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Advocatenkantoor R. Demets BVBA.